Servis i popravak plinskih trošila

Ovlašteni servis plinskih bojlera i peći

Djelatnici DMK servisa će Vam savjetom pomoći u odabiru optimalnog uređaja za grijanje koji će biti rezultat Vaših želja usklađenih s potrebama, ali i ono najvažnije u skladu s Vašim mogućnostima. Nakon instalacije Vaillant uređaja a po Vašem pozivu, naši djelatnici pustiti će uređaj u rad te ovjeriti garantni list. Ugovaranje produljenog jamstva moguće je u roku od 6 mjeseci od kupovine urađaja.

 

DMK servisi dio su Vaillant-ove VSS grupe (Vaillant service systems) što nas stavlja u sam vrh ovlaštnih serviser Vaillantovih uređaja.

Usvojena znanja provodimo u praksu vodeći se pravilima struke ovog renomiranog proizvođača.

 

SAVJETI I PREPORUKE

Tvrda voda je problem s kojim se susreće većina domaćinstava u Hrvatskoj. Kako nam statistike ne idu u prilog, velika je vjerojatnost kako ste i Vi u skupini „problematičnih“. Stoga Vam u nastavku donosimo zanimljive informacije.

Tvrdoća vode ovisi o koncentraciji kalcijevih i magnezijevih soli u vodi. Spomenute se soli hvataju na cijevi i grijače u bojleru te rezultiraju stvaranjem kamenca. Nakupljeni kamenac uvelike utječe na protok vode i samim tim smanjuje protok topline u uređaje. Budući da je kamenac istaknuti izolator, smanjuje sposobnost toplinskih izmjenjivača kod zagrijavanja vode. Shodno tome kod zagrijavanja vode, izmjenjivaču na kojem su prisutne nakupine kamenca potrošnja energije znatno je veća od onoga na kojem nema nakupljenog kamenca.

Važno je istaknuti da na toplinskom izmjenjivaču u bojleru čak i mala nakupina kamenca od 1.6 mm može smanjiti njegovu učinkovitost za oko 12%. U skladu s tim, ako je dokazano postojanje debljih naslaga kamenca, gubitak učinkovitosti sve je veći.

 

Prema preporuci stručnjaka servis plinskog bojlera potrebno je izvršiti svake godine, najkasnije pred sezonu grijanja.
Dvije su vrste servisa bojlera, redoviti i onaj koji uključuje kemijsko čišćenje izmjenjivača topline, odnosno otklanjanje kamenca.
Rezultat redovitog servisiranja je siguran rad plinskog uređaja, manja mogućnost kvara i smanjena potrošnja plina.

 

VAŽNE INFORMACIJE

 

Kontrola tlaka

Da bi plinski bojleri i sustav grijanja radili besprijekorno, moraju sadržavati dovoljnu količinu vode. Količinu vode u sustavu grijanja mjeri manometar smješten u donjem desnom kutu bojlera.

 

Koliki mora biti tlak?

Kada je sustav grijanja hladan, kazaljka na manometru treba pokazivati tlak od 1.5 bar (cca u vrijednosti pola sivog/zelenog područja). Briga o plinskom bojleru uključuje i provjeru (najmanje jednom mjesečno) nalazi li se kazaljka u navedenom području.

Ako primijetite bilo kakva odstupanja u odnosu na prethodnu provjeru (na primjer ako je kazaljka blizu nule ili kazaljka visoko u crvenom području, potrebno je reagirati.

Zatražite savjet, a po potrebi dogovorite kontrolu plinskog bojlera kod ovlaštenog Vaillant servisera.

 

Koje su potencijalne opasnosti?

Neredovito održavani plinski bojler može predstavljati veliku opasnost za korisnike poput eksplozije plina, trovanja ugljičnim monoksidom koje može dovesti i do najgoreg, smrtnog ishoda.

 

Redoviti godišnji servis plinskog bojlera obuhvaća:

 • Pražnjenje vode iz bojlera i rastavljanje bojlera
 • Mehaničko čišćenje plamenika i izmjenjivača
 • Mehaničko čišćenje elektroda paljenja i elektrode ionizacije
 • Kemijsko čišćenje izmjenjivača sanitarne vode
 • Kemijsko čišćenje izmjenjivača centralnog grijanja
 • Kontrola tlaka i dopunjavanje ekspanzione posude
 • Podešavanje tlaka plinske rampe digitalnim, diferencijalnim manometrom
 • Kontrola plinske nepropusnosti digitalnim detektorom plina
 • Kontrola nepropusnosti bojlera
 • Sastavljanje bojlera, punjenje vode i odzračivanje
 • Puštanje bojlera u rad
 • Podešavanje sagorijevanja bojlera za optimalan i siguran rad (podešavanje minimalnog i maksimalnog učinka bojlera)
 • Kontrola radi sigurnosnih elemenata bojlera (sigurnosni termostat, radni termostat, sigurnosni ventil, termostat dimnih plinova)
 • Kontrola nepropusnosti dimovodne instalacije radi prevencije istjecanja ugljičnog monoksida (CO)
 • Izrada pisanog i ovjerenog izvješća o izvedenim radovima (izdavanje radnog naloga)


Razlike između servisa i redovitog održavanja kroz usluge koje su obuhvaćene pojedinom uslugom

 

SERVIS

 • Dolazak
 • Kemijsko čišćenje primarnog izmjenjivača
 • Kemijsko čišćenje sekundarnog izmjenjivača (topla voda i ogrjevni dio)
 • Unutarnje čišćenje uređaja od prašine
 • Čišćenje plamenika i elektroda
 • Pranje primarnog izmjenjivača
 • Čišćenje komore za izgaranje (fasadni uređaji)
 • Provjera i punjenje ili pražnjenje ekspanzione posude (po potrebi)
 • Kontrola i namještanje parametara uređaja (po potrebi)
 • Kontrola odvodnih dimnih plinova
 • Kontrola nepropusnosti uređaja na hidrauličkom i plinskom djelu
 • Provjera funkcionalnosti uređaja

 

REDOVITO GODIŠNJE ODRŽAVANJE

 • Dolazak
 • Unutarnje čišćenje uređaja od prašine
 • Čišćenje plamenika i elektroda
 • Pranje primarnog izmjenjivača (obvezno kod uređaja na dimnjak)
 • Čišćenje komore za izgaranje (fasadni uređaji)
 • Provjera i punjenje ili pražnjenje ekspanzione posude
 • Kontrola i namještanje parametara uređaja
 • Kontrola odvoda dimnih plinova
 • Kontrola nepropusnosti uređaja na hidrauličkom i plinskom dijelu
 • Provjera funkcionalnosti uređaja

Svi tehnički uređaji zahtijevaju održavanje, a posebno plinski bojleri koji se koriste 365 dana u godini. Ljeti za grijanje vode, a zimi uz zagrijavanje vode i za zagrijavanje životnih prostora. Tijekom rada izloženi su raznim utjecajima kao što su prašina i kamenac koji u konačnici mogu utjecati na sigurnost i funkcionalnost uređaja.

 

Ne zaboravite! Samo redovitim kontrolama koje uključuju jednogodišnji stručni pregled uređaja i skidanje kamenca koje je neophodno uvijek kada Vam na to ukaže serviser, osiguravate sebi i svojoj obitelji sigurno korištenje svih prednosti koje toplina donosi.