Kemijsko čišćenje termoenergetskih i ugostiteljskih uređaja

Od 2016. godine obavljamo poslove kemijskog čišćenja termoenergetskog postrojenja na području cijele Republike Hrvatske.


Naš posao obuhvaća:

 • Kemijsko čišćenje parnih kotlova
 • Kemijsko čišćenje strojeva za brzu proizvodnju pare (Vaporaxa)
 • Kemijsko čišćenje toplovodnih kotlova
 • Kemijsko čišćenje vrelovodnih kotlova
 • Kemijsko čišćenje vrelouljnih kotlova
 • Kemijsko čišćenje bojlera i spremnika tople vode
 • Kemijsko čišćenje izmjenjivača topline
 • Kemijsko čišćenje rashladnih tornjeva i kondenzatora
 • Kemijsko čišćenje spremnika goriva
 • Kemijsko čišćenje ventilacijskih sustava
 • Kemijsko čišćenje kuhinjskih napa i motora
 • Priprema postrojenja za inspekcijske nadzore 

Tvrtka DMK servisi posjeduje najsuvremeniju tehnologiju za obavljanje navedenih poslova, a naš tim stručnjaka posjeduje uvjerenja o stečenim znanjima o zaštiti i radu s opasnim kemikalijama (Zakon o kemikalijama (NN broj 150/05)) te dozvolu za izvođenje radova na pripremi posuda pod tlakom.


Sva sredstva koja koristimo imaju vodopravnu dozvolu i sigurnosno-tehnički list.

Postupak kemijskog čišćenja kotlova izvodi se u nekoliko faza:

 • Odmašćivanje alkalnom otopinom
 • Kemijsko čišćenje
 • Pasivizacija
 • Neutralizacija otopine i zbrinjavanje

Za vrijeme kemijskog čišćenja i cirkulacije kiselinske otopine u kotlovima neprestano se provjerava PH vrijednost čime se određuje koncentracija kiseline. Sva mjerenja izvode se digitalnim instrumentima.

Nakon kemijskog čišćenja izvodi se pasivizacija. Cilj pasivizacije je stvaranje zaštitnog sloja magnetita na stijenkama cijevi i plaštu kotlova koji ih štiti od oksidacije.


Neutralizaciju otopine i zbrinjavanje radimo u skladu sa zakonskim propisima i izdajemo svu potrebnu tehničku dokumentaciju.

Kemijsko čišćenje plameno-dimne strane kotlova izvodimo s visokotlačnim strojevima i ekološki prihvatljivim sredstvima.


Razlozi zbog kojih trebamo izvoditi postupke kemijskog čišćenja termoenergetskih postrojenja su:

 • Skidanje 1 mm kamenca ili čađi donosi uštedu energije do 15%
 • Veća učinkovitost
 • Duži i sigurniji rad uređaja
 • Smanjenje zagađenja okoliša

Posebnu pažnju posvećujemo zaštiti okoliša stoga koristimo ekološki prihvatljiva i biorazgradiva sredstva isključivo domaćih proizvođača.